Tietosuojaseloste

Näkymä Torikeskuksen rullaportaista

City Kauppa­­paikat Oy:n asiakas­palautteiden rekisteri­­seloste

1. Rekisterinpitäjä

City Kauppapaikat Oy
Kauppatori 1-3, PL30, 60100 Seinäjoki
Y-tunnus: 2442336-6

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Vesa Mäkelä
kiinteistöjohtaja
vesa.makela@fincap.fi

3. Rekisterin nimi

Kauppakeskuksen kuluttajapalautteet.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kuluttajapalautteista kerättäviä henkilo tietoja käytetään palautteiden käsittelyyn ja niihin liittyviin yhteydenottoihin tarvittaessa.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakastietokantaan tallennetaan seuraavat henkilötiedot:

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietokantaan tallennetut henkilötiedot ovat kuluttajalta itseltään kuluttajapalautteen antamisen yhteydessä saatuja tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kuluttajapalautteista tallennettuja henkilötietoja ei siirretä tai jaeta kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kuluttajapalautteita pääsevät käsittelemään vain kauppakeskuksen tai palvelutoimittajien toimijat, joilla on WordPress-sivuston hallinnointinäkymään erikseen myönnetty käyttäjätunnus ja salasana.

9. Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys

Kuluttajapalautteissa annetut yksilöivät henkilötiedot poistetaan automaattisesti 126 päivää palautteen antamisen jälkeen.

10. Rekisterin tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilöltä.

11. Tiedon oikaisu

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää asiakastietokannan tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot omaaloitteisesti tai henkilön pyynnöstä.